De Stichting  stelt zich ten doel de leef en woonomstandigheden van de bevolking in het Zuidelijk deel van Afrika te verbeteren. Zij maakt daarbij geen onderscheid op grond van huidskleur, religie, geslacht of culturele achtergrond. In het verleden hebben projectgroepen projecten uitgevoerd in Zuid-Afrika (in het voormalig thuisland KwaNdBele) in Rwanda en in Zambia en in 2020 in Malawi.
Door samenwerking met andere stichtingen probeert de Stichting het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland te vergroten. Dit alles, omdat we erin geloven, dat het delen van je bezittingen niet armer, maar rijker maakt.

 

Op 26 augustus 2008 werd onze Stichting officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarmee actief als zelfstandige stichting. Het jaar daarvoor hadden we al wel een project gedaan in KwaMhlanga, Zuid-Afrika, maar dat was niet als zelfstandige stichting. Veel is er gebeurd in de afgelopen jaren. Er waren ruim 50 deelnemers aan Projectgroepen Nog veel meer mensen hebben zich rond acties ingezet en met geldwervingscampagnes waren ook veel mensen druk.

 

De activiteiten van de stichting vinden plaats als zogenaamd particulier initiatief, die worden uitgevoerd door vrijwilligers op project basis, altijd in directe samenwerking met de lokale bevolking in Afrika. De vrijwilligers dienen zelf hun reis en verblijf te bekostigen en aan hun project gaat altijd een jaar van training en fondswerving vooraf. Alle fondsen die worden ingezameld komen volledig ten goede aan de projecten. Deze fondsen worden verkregen door acties, giften van particulieren en bedrijven en zo mogelijk aangevuld met subsidies van de overheid en samenwerkingsorganisaties.

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 6 leden, die in principe om de 4 jaar aftredend zijn met mogelijkheid tot 1x herkiezing voor 2 jaar. Op dit moment bestaat het bestuur uit: Robert Vahl, secretariaat; Greet Kloosterman, voorzitter; Richard Kloosterman, penningmeester en de algemene leden: Rita Bunnik, Aloise Loonstra en Harma Koers.

Algemene informatie

  • Het eerste item onderwerp
  • Het tweede item hier
  • Het derde item is aanwezig
  • Het laatste item is er ook
  • En de allerlaatste

Onze partners

  • Het eerste item onderwerp
  • Het tweede item hier
  • Het derde item is aanwezig
  • Het laatste item is er ook
  • En de allerlaatste

Copyright 2022 © afrika2007zwolle.nl